سلام دوستان عزیز آموزش سایت مانی بیر دیز شروع پروژه 2013 تعداد کاربران 2میلیون سایت بسیار معتبر وعالی درحال پرداخت نو پرداخت خود کارمقدار سود دهی 10% حداقل سرمای گوزاری 15 دولارروش کار باسایت شما پرنده های خرید میکونید پرنده ها تخم میزارن شما باجم کردن تخم هاوفروختن انها به نقره سایت به شما روبل روسی میده یعنی پول واقعی شما میتونید بصورت نامحدود ازین سایت کسب درآمد کونید. بعد از واریز کردن پول به سایت به بخش خرید پرنده میرید هرپرنده قیمت ودرآمد مختلفی داره پرنده مورد نزرتو میخری هر 10دقیقه یا یک بار درروز برای جم کردن تخم ها میری. به بخش جم آوری بعد بازدن یک کلید همه به انباری جم میشن میری بخش انباری وانارو میفرشی به سایت ودربدلش نقره میگیری هر 100تخم یک 1میشه وهر 100نقره 1روبل روسی نقره ها ببخش خرید وبخش برداشت 50%و50% تقسیم میشن وشما میتونید درآمد تونو برداش کونید به حساب پایر تون. بهتری پرنده پرنده قرمز هست که روزانه 1دولار سود خالص میده شمااگه صد دولار واریز کونید 24پرنده قرمز میشه یعنی 24دولارسود روزانه هر 24ساعت میتونید برداشت بزنید پرداختی آنی لینگ سایت
🌐http://bit.do/frve9

🆔@nigwallet