آموزش قسمت های مهم سایت پرنده ها ما با شما گوزاری کوشیش کردیم بهتر توزی بدیم.
1⃣برای قسمت خرید پرنده ها به این بخش مراجعه کونید. ومیتونید در پاین صفحه بازدن روی نوشته سبز به بخش واریز به سایت مراجعه کونید. شما با پرفک مانی پایر بیت کوین وغیره ازهای دیجیتال میتونید واریز انجام بدید. 2⃣دراین بخش جم آوری تخم فروش تخم به نقره هست. 3⃣همچنین دراین بخش میتونید به قسمت واریز به سایت مراجعه کونید بعد از مرا جعه کردن با وارد کردن روبل در صفحه مشخص شوده مقدار نقره که بشما تعلق میگیرد مشخص میشه شما باید به روبل واریز کونید شما دولار تونو به روبل مشخص کونید بعد مقدار روبل رو وارد کونید برای مشخص کردن دولار به روبل میتونید از کیف پول پایر یا سرچ کردن به گوگل میتونید مشخص کونید 4⃣برای درآمد بیشترازاین بخش میتونید زیرمجموعه بگیرید زیر مجموعه 5لیول داره. 5⃣برای برداشت از سایت میتونید به این بخش مراجعه کونید. 6⃣دراین بخش بعد از واریز به سایت مقدار نقره به قمست بالا واریز میشه. میتونید به قسمت خرید برید و پرنده مورد نزرتو بخری پاینم مقدار برای برداشت. لینگ سایت

🌐http://bit.do/frve9

🆔@nigwallet