🍃💜گروه دورهمی دوستانه60،70💜🍃
🌹امیدوارم لحظات پرباری داشته باشیم در کنار هم💝
⛔️پيوى ممنوعه (بگی =ریمو) (بری=بلاک)
⛔️زیر ۲۲ریمو
https://telegram.me/joinchat/MVW27liRa0b60CBHuWy-uw