اگر سوالی درباره شرایط تبدیل کانال به سایت و یا درخواست طراحی وبسایت دارید با پشتیبانی سایت در تلگرام مطرح نمایید.