🔶 شرکت زرین‌پال در پی افزایش کیفیت خدمات و پاسخگویی به مشتریان خود، به عنوان اولین شرکت دانش بنیان حوزه‌ی پرداخت یار ی، موفق به اخذ سه گواهینامه‌ی جدید شده است.

استانداردهای ISO 10002 ،ISO 9001 و ISO 10004 سه استاندارد جدیدی است که شرکت زرین‌پال توانسته است آن‌ها را کسب کند.
شرکت زرین‌پال هدف خود را بر اصل رضایت‌مندی مشتری بنا نهاده و در راستای آن قدم می‌گذارد.

☑️ کسب گواهینامه‌های این چنینی، نشان از اعتقاد این شرکت بر اصول مشتری مداری و کیفیت خدمات است.

🔸 @zarinpal