📌تحویل قراردادهای آتی زعفران نگین شهریور با هر 5 انبار (زرین، تعاونی روستا،نوین، طلای سرخ و شرکت سحرخیز) امکان پذیر می باشد.