♨️راه اندازی قرارداد اختیار معامله زعفران نگین سررسید آبان 98 از روز شنبه 23 شهریور