کانال عرضه اولیه

✅بروزترین کانال عرضه اولیه

✅پیشبینی و تحلیل درست

✅بزرگترین کانال بورسی کشور

✅تحلیل فنی از نگاه آمار

…….. لینک کانال عرضه اولیه
جهت معرفی به دوستانتون
👇👇👇