🔲توجه………………..توجه🔲
با توجه به اختلال هسته و رد احتمالی سفارش، کاربرانی که در بازگشایی نماد عرضه اولیه #رنیک اقدام به ثبت سفارش نموده اند ، می بایست مجدد اقدام به ثبت سفارش نمایند .

✿⇜ڪانال عرضـہ اولیـہ⇝✿
@Arzeh1avalieh1