در عرضه اولیه امروز #رنیک به هر کد تعداد 156 عدد سهم در سقف قیمتی 7900 ریال تخصیص یافت. (حدود 123 هزار تومان)