🔷 #فسازان پس از متعادل شدن در معاملات دیروز، امروز صبح نیز متعادل آغاز کرد ولی با توجه به برتری تقاضا بر عرضه به صف خرید بیش از 5 میلیونی و پس از 6 میلیون حجم معاملاتی دست یافت.

🔷👈 #رنیک در پنجمین روز کاری خود با 120 هزار سهم معامله شده، با صف خرید 55 میلیونی روبروست.
این سهم توانست تاکنون بازدهی خالص اولیه 25.79% را کسب کند.

✿⇜ڪانال عرضـہ اولیـہ⇝✿
@Arzeh1avalieh1