یک نوع مگس خون‌آشام شاخ‌دار. مگس‌ها بیش از دویست گونه هستند که در بین آن‌ها مگس گوشت‌خوار نیز وجود دارد.

@fa_Nationalgeographic