دنبال سهامی باشید…..

ببینید دوستان دوره ای نیست که هر سهمی بخرید….
بالاخره یه روز 9 هزار واحد شاخص مثبته، یک روز ممکنه از اونوری بشه….
فارغ از تمام این بالا پایین شدن ها
سهامی رو روش تمرکز کنید که "نسبت سهم به نسبت شاخص کل " رشد رو نشون بده
که اگر بازار ریخت شما کمتر بریزید اگر بازار بالا رفت بیشتر برید….

شاد باشید
@NimaAzaadi