حالا ذوب …..

همان آرایش، همان قیافه و انتظار برای یک بازی قوی…..

از نظر تعادلی فعلا با دیتای امروز( دیتای بنیادی سه ماهه 98) قیمت تعادلی سهم 3600 ریال هست.
تکنیکی سهم کشش 800 تومان را دارد….

قیمت امروز 201-202 تومان…..

مثل دکوثر تراکم با قدرت شکست….

آیا پتانسیل 4 برابر شدن مثل همون رو داره؟

منتظر میمونیم.

@NimaAzaadi