بورس – معرفی سهام در کف

معرفی سهام در کف های قیمتی و مناسب جهت خرید از لحاظ تکنیکال

🔴 کلیه تحلیل های موجود در کانال، یادداشت ها و تحلیل های شخصی میباشد.

🔴 هیچ گونه کانال vip و مشاوره و سبدگردانی نداریم .