بروزرسانی چارت کاما – بنظر پولبک به سطح شکسته شده است.

⚜️@boorstf ⚜️