فال حافظ

امشب شب اول ماه صفر است
از ته قلب براتون دعا میکنم که به حق این ماه عزیز حاله دلتون خوب باشه همیشه سالم و تندرست باشید
التماس دعا
#شبتون_آروم
🔰 @Fallkadehe