🌺آغاز یک روز خوب
🌸با سلامی
🌺پر از حسِ خوب زندگی
🌸ســــــــلام
🌺صبحتون بخیر
🌸و زندگی‌ تون
🌺سرشار از لحظه های ناب
#صبحتون_عاشقانه
🔰 @Fallkadehe