کانال اطلاع رسانی Iran protix

کانال معرفی و فروش :
– دستگاههای دفع حشرات و حیوانات موذی
-دستگاه تصفیه هوا
شماره تماس با کارشناس برای مشاوره : 05137666400 – 05137666500
آیدی تلگرام : @protixuser