دستگاه تصفیه هوای سرویس بهداشتی PA-12
دستگاه تصفیه هوای ایران پراتیکس با استفاده از تکنولوژی روز دنیا یعنی یونیزاسیون ، بدون نیاز به فیلتر و با تولید یون منفی و با باردار کردن ذرات معلق در هوا و میکروارگانیسم های موجود در فضای سرویس بهداشتی ، باعث از بین بردن بوی بد محیط و حذف ویروس ها و باکتری ها می شود .
جهت ثبت سفارش و اطلاعات بیشتر در خصوص دستگاه PA12 کلیک کنید