حتما در اینترنت و در نظرات خوانده اید که بعضی از دوستان نوشته اند این دستگاهها اصلا کار نمیکنه و پولتون رو دور نریزید و این چیزاااا ، بعد دقیقا زیر این نظر نوشته خیلی خوب کار می کنه حتما بخرید .

به نظر شما کدوم از این اشخاص دروغ می گویند ؟

قطعا هیچکدام ، هر دو راست می گویند . برای توضیح این مسئله بهتر است مکانیزم این دستگاهها را بررسی کنیم .

آیا واقعا دستگاههای دورکننده حشرات و جانوران موذی کار می کنند ؟ نحوه عملکرد آنها چگونه است؟ و مقایسه تصویری بین برد مونتاژ شده دستگاههای دفع حشرات ایران پراتیکس و دستگاههای مشابه موجود در بازار