به علت شلوغی بهتر است پیام دهید تا دوستان با شما تماس بگیرند . و اگر پاسخ پیامتان دیر شد منتظر بمانید چون ممکن است چند روزی طول بکشد.