از این دامن هلوگرامی ها دیدی جدیدن مد شده💦🤤
همجا بالای۲۰۰تومن میدن🤦🏻‍♀️
ولی این چنل زیر ۵۰ تومن میده🤯

[تعداد محدود زود جوین بده🍑]
https://t.me/joinchat/AAAAAD9C4QJlS-LQC2NT0Q