دلت میخاد تیپت امسال عید متفاوت باشه؟😍این کیفای شیشه ای رو دیدی ؟ وایی چقد قشنگههه😭 وسایل داخلش اشانتیونه بدو بیا تعدادش محدوده
https://t.me/joinchat/AAAAAFUlom4JeI-n9ahqRg