تکرار نقش کهنه ی خود
در لباس نو…

بازیگریم!
حوصله ی شرح قصه نیست…!!!

👤 فاضل نظری
🌹 @barane6gh☔️