مثل باران های بهار
تند و بی وقفه
دوست داشتنت…
بر تن روزهایم
می بارد …!

#فرشته_رضایی

🌹 @barane6gh☔️