دل آدم‌ها خیلی ساده گرم می‌شود
به یک سلام با لبخند
به یک دلخوشی کوچک
به یک احوالپرسی ساده و بوسه ای کوتاه
به یک تکان دادن سر، یعنی تو را می‌فهمم
به یک گوش دادن خالی، بدون داوری و نظر دادن
به یک همراه شدن کوچک
به یک پرسش : روزگارت چگونه است؟
به یک دلداری کوتاه
به یک دعوت…
به یک دست نوازش
به صرف یک لیوان چای
به یک وقت گذاشتن برای تو
به شنیدن یک کلمه: من کنارت هستم.
به یک هدیۀ بی‌مناسبت، به یک دوستت دارم بی‌دلیل، به یک غافلگیری، به یک خوشحال کردن کوچک، به یک نگاه، به یک شاخه گل…

کاش محبت را از همدیگر دریغ نکنیم ❤️

🌹 @barane6gh☔️