معرفی کتاب

📚عطش

🔸ناگفته هایی ازسیرتوحیدی کامل عظیم "حضرت آیت الله سیدعلی آقای قاضی"

🔹نویسنده:
هیات تحریریه موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس

🔸ناشر:
انتشارات موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس

بیماری مرحوم قاضی ،اواخرعمر،عطش بود می فرمودند :
درسینه ام آتش است،این آتش ساکت نمی شودودائم آب می خوردند.

مطالعه این کتاب رابه همه عاشقان
قرب الی الله توصیه می کنیم.

🍃
🌺🍃@arefaneh_A