🍃🌸🍃 بهجت عارفان

"صلوات"
تحفه‌ای از بهشت است ؛
"صلوات"
روح را جلا می‌دهد؛
"صلوات"
عطری است
که دهان انسان را خوشبو می‌کند …

🌺لحظه ها تون معطر به عطر صلوات برمحمد وآل محمد وعجل‌فرجهم

🍃
🌺🍃@arefaneh_A