🌹دوستانی که ایمیل ندارند و یا سیستم ایمیل شان را قبول نمیکند از این ۲ ایمیل پیشنهادی یکی را کامل و درست تایپ کنید،کپی پیست نکنید.چون کادر کوچک است امکان دارد شما نتوانید همه نوشته را ببینید اما مشکلی نیست و کامل تایپ کنید.↙️↙️

test2test@ggmail.com
Yahooaltpanl36@gmail.com