🔝 متقاضیان جدید! لطفاً از پیام پین شده شروع به مطالعه کنید. 🔝

کار شما از زمانی آغاز میشه که به عنوان کارمند شرکت از طریق لینک، ثبت‌نام بشین و سپس فرم استخدام رو دریافت، تکمیل و برای واحد پشتیبانی ارسال کنید برای شروع کار، آموزش و یا ارائه توضیحات تکمیلی.

✴️ استخدام

برای تکمیل فرآیند ثبت نام و نهایی شدن استخدامتون، تنها راه از طریق پیام دادن به معرفتون جهت دریافت لینک ثبت نام می‌باشد.