دوستان کسی داخل این سایت سرمایه نزاره ریست شد.فعلا قسمت برداشتش مشکل داره.وپولتون میپره.
لطفا سرمایه نزارید