دوستان خود را به بازی نانوایی دعوت کنید و هنر پخت را به آنها یاد دهید.
بنابراین می توانید درآمد کار اضافی را از محل کارآموزان خود بلافاصله به حساب پرداخت دریافت کنید!😍💸💰🌷

پروژه ما دارای یک برنامه ارجاع از 2 سطح است. این بدان معناست که شما 10٪ از پر کردن کارآموزان سطح 1 خود و 2٪ دوباره پر کردن کارآموزان سطح 2 را دریافت خواهید کرد!

بدون محدودیت برداشت😍😚
لینک ثبت نام
http://hlebopekarnya24.ru/?i=350