دوستان هرکی سایت سایپروزدپارک ویاسایتهای بالارو بالینک من ثبت نام کرد بیاد پی وی اطلاع بده🌷🌷🌷📣📣📣📣

لطفا داخل هرسایت جدیدکه میفرستم خاستیدسرمایه بزاریدیاقبلش هماهنگ کنیدبامن.
یا کم بزارید.
چون بایدچندروزی زمان ردبشه تا ازمعتبربودنشون برای سرمایه گذاری مطمعن بشیم📣📣📣🌷

دوستان هرکی نمیدونه از قسمت مبدل سایتها بایدچطوری استفاده کرد،بیادپیوی
@Kassbookar