دوستان عزیز.این سایت محدودیت برداشت نداره.واول سرمایه کم بزارید