⭕️ همگان از ترس احمق خوانده شدن، به دیدن لباسی زیبا بر تن پادشاه تظاهر می‌کردند از جمله خود پادشاه

⭕️ تنها یک پسرک بود که حقیقت را فریاد کشید: «پادشاه لُخت است»

⭕️ یکی از یافته‌هایم این بوده که «دانشگاه‌ها در ایران پادشاه لُخت تربیت می‌کنند»

⭕️ دانشجو موضوعی انتخاب کرده، استادی دارد که خیلی برایش وقت نگذاشته، خودش هزار مشکل داشته، داده‌ها و تحلیل‌های پایان‌نامه‌اش صد مشکل دارد و با هزار استرس و از ترس شهریه اضافی و سنوات، در دقیقه نود راهی جلسه دفاع شده است

⭕️ موقع نمره دادن، اغلب گفته می‌شود که نمرات در این دانشکده بین 185 تا 195 در نوسان است؛ یعنی بین پایان‌نامه خوب و بد فرقی نیست

⭕️ همه با هم تبانی نانوشته‌ای دارند که از خیر دیدن «لختی پادشاه» بگذرند جدیدا که از خیر خریدنی و تقلبی بودن پایان نامه نیز می‌گذرند

⭕️ دانشجو در این تبانی، نمره‌اش را می‌گیرد اما اهل علم نمی‌شود خودش می‌داند لخت است، استادش هم می‌داند و همیشه پادشاه لخت می‌ماند لختی، به داغ هویتی زندگی علمی‌اش بدل می‌شود

⭕️ دانشگاه لُخت‌پرور به تدریج جامعه را نیز از درون بی‌هویت و لُخت می‌کند؛ و پادشاهان لخت بر مسندها می‌نشینند #فاضلی