😜دورهم بورهم🤪

ی کانال دورهم بورهم با کلی چیزای دورهم بورهم
کلیپ های باحال جوک دانستنی ها دیالوگ اخبار کتاب و داستان و کلی چیزای دورهم بورهم

آیدی مدیر کانال: @dorham_borham