دوستان جهت اطمینان از اصل بودن اجناس و اطمینان خاطر در خرید …لطفا به لینک قوانین و مجوز ها در پروفایل کانال مراجعه فرمایید 👍