گلی که وحید امیری برابر ماشین سازی به ثمر رساند دیرهنگام‌ترین گل تاریخ باشگاه پرسپولیس در وقت قانونی یک دیدار رسمی بود.
F
@the2ndHalf