ترکیب منتخبی از بازیکنانی که نمیشه ازشون متنفر بود!
@the2ndHalf