فعال سازی انرژی فکر

🌸تجسم همانند نقشه ای است که یک تصور را برای ما به صورت یک شکل ایجاد کرده ، سپس انرژی را در یک میداني مغناطیسی جذب می کند و در مرحله بعد آن را به طرف تشکیل شکل مورد نظر راهنمایی می کند.

🌸حتی اگر ما به طور مستقیم و آگاهانه کار تجسم را انجام ندهیم باز هم مراحل این اصل طی می شوند . شما با پرورش دادن یک ایده در ذهن تان صورتی از انرژی که تجسم کرده اید را جذب کرده و این افکار در نهایت به صورت یک عمل انجام شده ظاهر خواهد گشت.

🌸اگر شما دائما به زیبایی فکر کنید به طور حتم زیبا خواهید شد و اگر به بیماری فکر کنید عاقبت بیمار خواهید گردید. آنچه که ما تجسم و احساس می کنیم باعث می شود که در همان مسیر حرکت کنیم.

🌸 قانون تشعشع و جاذبه : بر اساس قانون سوم نیوتن ، هر عملی عکس العملی دارد مساوی و در خلاف جهت آن . یعنی هر چه بیشتر تلاش کنید نتیجه اش بیشتر منعکس خواهد شد.

🌸می توان مفهوم این اصل بی بدیل را بدین صورت نیز بررسی کرد که با توجه به باورها و افکارمان ، آنچه را که انتظار وقوع آن را داريم و به طور واضح و روشن آن را تجسم می کنیم ، در زندگی به آن جهت نیز جذب خواهیم شد.

🌸همه ما تجربه این را داشته ایم که افکاری منفی را در ذهن پرورش داده ایم و بر اثر این افکار احساس نا امنی و ترس بر ما غلبه نموده و در نهایت همان افراد و شرایطي را که از آن دوری می کردیم تجربه کرده ايم و به سراغ مان آمده است! ضرب المثل «آمد به سرم از آنچه می ترسیدم» نیز مصداق بارز فراوانی این اصل در باورهای ما میباشد.

🌸پس باور داشته باشید که به طور حتم با پرورش احساسات مثبت و تجسم شادی و آرزوهاتون به سمت موقعیت های مناسب و آرزوهاتون جذب خواهید شد.
قانون جذب قانون باور هاست🌹🍃🌹
@chgonjazabbashem
🌹کانال چگونه جذاب باشیم🌹