#پیشنهاد_برای_مثبت‌اندیشی

🔷اهمیت‌ندادن به افکار منفی :

🔶اولین نکته در کنترل افکار منفی این است که به فکرتان اهمیت و پر و بال ندهید.

🔷اهمیت‌دادن به فکر و تمرکز بیشتر روی آن باعث می‌شود این افکار، عمیق‌تر و گسترده‌تر شوند که درنتیجه، باعث می‌شود, هم انرژی زیادی از شما ازدست برود, که به قول دبی فورد: «انرژی حیاتی شما رو می‌گیره و هم باعث ارسال فرکانس منفی می‌شه».

🔶پس اولین قدم ما این خواهد بود که به افکار منفی پر و بال ندهیم. کافی است هر بار که افکار منفی هجوم آوردند، از روش «بعدی» استفاده کنید, در این روش، اولین فکر منفی که به ذهنتان وارد میشود، میگویید: بعدی, اگر دوباره بعدی منفی بود، میگویید: «بعدی»‼️
آنقدر ادامه می‌دهید که به افکار مثبت برسید‼️🌹🍃🌹
@chgonjazabbashem
🌹کانال چگونه جذاب باشیم🌹