🥀🍄🍄🥀🍄🥀🍄🍄🥀

روز بیست و پنجم

موضوع:🌹اشاره اى شگفت انگيز🌹

سلام دوستان

💯یادتون باشه هر صبح به محض گشودن چشماتون واژه ( خدایا شکرت) رو تکرار کنید

اینو تبدیل به یک عادت روزانه بکنی

"زندگى يك جور بازيگوشى است… ما به بازى نياز داريم تا دوباره دنياى پيرامون مان را كشف كنيم."

راندا برن:
تمرين اشاره اى شگفت انگيز ، يكى از تمرينهاى مورد علاقه ى من است ، چرا كه يك بازى است كه شما با جهان انجام ميدهيد وبسيار جذاب است.
فرض كنيد كه كائنات خيلى دوستانه و دلسوزانه ميخواهد هر چيزى را كه شما ميخواهيد داشته باشيد. از آنجايى كه كائنات نميتوند بلند شود و آنچه را ميخواهيد به شما بدهد از قانون جذب استفاده ميكند وبه شما علامتهايى ونشانه هايى ميدهد كه كمك ميكند تا به آرزوهاتون برسيد.
كائنات ميداند كه شما بايد احساس قدرشناسى داشته باشيد تا تحقق آرزوها را برايتان ميسر سازد. بنابراين نقش خود را اينگونه بازى ميكند كه به شما اشاره هاى شخصى نشان ميدهد تا قدرشناس باشيد. در طول روز از انسانها، شرايط و رخدادها استفاده ميكند تا به شما اشاره اى كند. مثلا:
اگر صداى آژانس آمبولانس را ميشنويد اشاره به اينه كه براى سلامتى تون قدرشناس باشيد، اگر ماشين پليس ديديد، اشاره به اين است كه براى امنيت وآرامش خود سپاسگزار باشيد. اگر ديديد شخصى روزنامه ميخواند ، نشونه اين است كه براى خبر خوبى كه به شما ميرسد شكرگزار باشيد.
اگر ميخواهيد وزنتان را كم كنيد شايد كسى را ببينيد كه وزن دلخواه شما را دارد، اشاره كائنات اين است كه براى وزن دلخواهتون قدرشناس باشيد.
اگر شريك زندگى رمانتيك ميخواهيد ، وقتى يك زوج را ميبينيد كه عاشق همديگرند، اشاره كائنات اين است كه براى داشتن شريك زندگى مناسب و رمانتيك شكرگزار باشيد.
وقتى از كنار بانك يا عابر بانك رد ميشويد ، اشاره شگفت انگيز به شما اين است كه براى داشتن پول زياد قدرشناس باشيد.
اگر يكى از موارد نوشته شده در ليست آرزوهاتون را ميبينيد مثل ، اتومبيل، خانه رويايى تون، كامپيوتر… اشاره كائنات به شما اين است كه براى آن آرزوتون همان لحظه قدرشناس باشيد.
اگر در صبح كسى به شما گفت صبح بخير ، اشاره به اين است كه براى يك صبح زيبا قدرشناس باشيد،
اگر از فاصله اى شنيديد كه كسى ميگويد سپاسگزارم، اشاره به اين است كه همانموقع بگوييد "سپاسگزارم"

راههايى بى نهايت و خلاقانه ومتفاوتى هست كه كائنات به شما در طول روز به شما براى قدرشناسى نشان ميدهد، هيچوقت امكان ندارد كه شما يك اشاره را به اشتباه دريافت كنيد.
كائنات هميشه از قانون جذب استفاده ميكند تا به صورت واضح به شما اشاره كند ، بنابراين شما هميشه همان نشانه اى را دريافت ميكنيد كه براى قدرشناس بودن لازم است!!!

💧براى آنكه امروز تمرين " اشاره شگفت انگيز" را انجام دهيد بايد سعى كنيد كه هفت اشاره را از سوى جهان براى شكرگزار بودن در طول روز پيدا كنيد💧

يكى از مزاياى فراوان نيروى شگفت قدرشناسى اين است كه بر هوشيارى و آگاهى تان مى افزايد و شمارا بيدار ميكند. هر چه شما بيشتر آگاه وهوشيار باشيد، قدرشناس تر ميشويد و راحتتر ميتوانيد رؤياهاتون را جذب كنيد.

پس امروز این برنامه تو باشه👇

١- گام هاى يك تا سه از تمرين روز اول را تكرار كنيد
( ده موهبت خود را بنويسيد، بنويسيد چرا سپاسگزاريد، هر مورد را بخونيد ودر آخر سه با بگوييد سپاسگزارم.)

٢-امروز نسبت به آنچه در اطرافتون ميگذره، هوشيار باشيد و دست كم هفت اشاره را در نظر بگيريد كه براى قدرشناسى از رخدادهاى امروز دريافت ميكنيد.

٣- امشب قبل از خواب به بهترين اتفاق روزتون بينديشيد وبگوييد سپاسگزارم، و با احساسى سرشار از قدر شناسى بخوابيد
متشكرم
دوستتون دارم

@shokrgozarikhodavand99🥀🍄🍄🥀🍄🥀🍄🍄🥀