🍓🍒🍓🍒🍓🍒🍓🍒🍓🍒🍓🍒

روز_بیست و ششم:

موضوع :🌷به گونه ای معجزه آسا اشتباهاتت را به مواهب الهی تبدیل کن🌷

سلام عزیزان

💯یادتون باشه هر صبح به محض گشودن چشماتون واژه 《خدایا شکرت》 رو تکرار کنید

✔️اینو تبدیل به یک عادت روزانه بکنید

پس امروز این برنامه تو باشه 👇

1_فهرستی از ده موهبتی که داری تهیه کن.دلیل شکرگزاریت را بابت هر یک از آنها بنویس. فهرستت را بخوان و در پایان هر نعمت سه بار بگو: خدایا شکرت و حال و هوای شکرگزاری را احساس کن🐠

2_یک اشتباه را که در زندگی مرتکب شدی را انتخاب کن🐠

3_از حاصل اشتباهت، جمعا ده موهبت را که بابت آنها خدا را شکر می کنی، پیدا کن و آنها را بنویس🐠

4_برای کمک به اینکه مواهب را پیدا کنی، از خودت بپرس: از این اشتباه چه درسی گرفتم؟ موارد خوب ناشی از اشتباهم چیست؟🐠

5_امشب قبل از اینکه بخوابی،دفتر شکرگزاریت را در دستت بگیر و در مورد بهترین اتفاقات روزت، بگو خدایا شکرت🐠
@shokrgozarikhodavand99

🍓🍒🍓🍒🍓🍒🍓🍒🍓🍒🍓🍒