🍂🌺🍂🌺🍂🌺🍂🌺🍂🌺🍂🌺

روز بیست و هفتم

موضوع :🌷آئینه شگفتی آفرین🌷

سلام عزیزان

💯یادتون باشه هر صبح به محض گشودن چشماتون واژه 《خدایا شکرت》 رو تکرار کنید

✔️اینو تبدیل به یک عادت روزانه بکنید

پس امروز این برنامه تو باشه 👇

1⃣.فهرستی از ده موهبتی که داری تهیه کن.دلیل شکرگزاریت را بابت هر یک از آنها بنویس.فهرستت را بخوان و در پایان هر نعمت سه بار بگو: خدایا شکرت و حال و هوای شکرگزاری را احساس کن🌺

2⃣.امروز هر دفعه که خودت را در آیینه می بینی، بگو خدایا شکرت، و نسبت به قبل قاطع تر باش🌺

3⃣.اگر واقعا دل و جرات داری، هنگام نگاه کردن به آیینه سه مورد را در خودت که از بابت آنها خدا را شکر می کنی، بر زبان بیاور🌺

4⃣.امشب قبل از اینکه بخوابی، دفتر شکرگزاریت را در دستت بگیر و در مورد بهترین اتفاقات روزت ،بگو خدایا شکرت🌺

@shokrgozarikhodavand99

🍂🌺🍂🌺🍂🌺🍂🌺🍂🌺🍂🌺