🧚‍♂🙏🙏🧚‍♂🙏🧚‍♂🙏🙏🧚‍♂

سپاسگزارى روز اول

موضوع: شمارش موهبت ها

"وقتى شمارش مواهبى را شروع كردم كه در زندگى نصيبم شده بود، كل زندگى ام تغيير كرد" بيلى نلسون

" بامدادان، هنگامى كه از خواب بر ميخيزيد ، براى روشنايى صبح سپاسگزارى كنيد، براى غذا وشادى زندگيتون سپاسگزار باشيد. اگر هيچ علتى براى سپاسگزارى نمى يابيد، پس مشكل در خود شماست"
ته كومس

" شكر نعمت ، نعمتت افزون كند"

وقتى در مقابل چيزهايى كه داريد سپاسگزار باشيد، صرف نظر از هر اندازه كوچك بودن شان، درخواهيد يافت كه روند افزايش آن چيزها خيلى زود شتاب ميگيرد، اگر براى پولى كه داريد سپاسگزار باشيد ، هر چقدر كه باشد ، آن گاه خواهيد ديد كه پول شما به صورت غير قابل باورى افزايش خواهد يافت، اگر براى ارتباط هاتان قدر شناس باشيد ، آنگاه خواهيد ديد كه اگر روابط شما تا حالا خوب هم نبوده به گونه ى معجزه آسايى بهتر مى شود، اگر براى كارى كه داريد سپاسگزار باشيد حتى اگر كار رويايى تان نير نباشد متوجه خواهيد شد كه شرايط آن چنان پيش خواهد رفت كه از كارتان لذت مى بريد و موقعيتهاى كارى بهترى به سراغتان ميآيد ….

بنابراين در هر زمينه اى ( مالى، روابطى، سلامتى،…..)
" بهتر است هنگام شمردن موهبتها ، شمارش از دست تان خارج شود تا اينكه به خاطر شمردن مشكلات ، موهبتها از دلت خارج شود"

بنابراين كارى كه هر صبح يا در اولين فرصت از روز بايد انجام دهيد آن است كه موهبتهاى خود را بشماريد …

براى اين كار دفترى را آماده كنيد و هروز موهبتهايى كه دارين را به روش زير ياد داشت كنيد وسپاسگزار باشيد

@shokrgozarikhodavand99

🧚‍♂🙏🙏🧚‍♂🙏🧚‍♂🙏🙏🧚‍♂