فال… دعا… رویای گمشده💖

✨ طلسم برگشت_معشوق 💍💖
✨ طلسم بخت گشایی🤵👰
✨ طلسم قفل زبانبند🙊
✨ شکست_طلسم🦹‍♀️
✨ حصار_تسخیر🧜‍♂️
✨ افزایش رزق💴
☕انواع فال موکل دار🧘‍♀️🧞‍♂️
تاروت🀄پاسور🎴قهوه☕احساسی💕عشقی💞جدایی