🔮 فال شمع 🕯
📆پنجشنبه 11 اردیبهشت

🕯 َروردين :جابت احتیاط را رعایت کنید. مراقب جوانب کارتان بوده با اندیشه عمل کنید و بی گدار به آب نزنید.

🕯ُرديبهشت :در کاری بیش از اندازه بر خود سخت گرفته ای اگر در این مورد خاص آسان گیر باشی و کارهایت را به خوبی پیش خواهد رفت و به مقصود خود سریعتر خواهی رسید.

🕯 ُرداد : کار نیمه تمامی را خیلی زود به اتمام خواهیذ رساند که از نظر مادی و معنوی سود فراوانی نصیب شما خواهد شد.

🕯 #تير :یک عشق والا و شایسته به شما کمک خواهد کرد تا از برخی حالت های نامساعد روحی خارج شوید و دلگرمی شما را نسبت به زندگی تان بیشتر خواهد کرد.

🕯 ُرداد : بزودی مسیری را در زندگی انتخاب خواهید کرد که مثبت و روسن است و با نتیجه ای عالی همراه است. تردید به خود راه ندهید.

🕯#شهريور :یک نفر شدیدا به محبت و مهربانی شما نیازمند است. محبت خود رت از او دریغ نکنید.

🕯 ِهر :از موانع و مشکلاتی که احیانا از آنها هراسناک هستید با بردباری و پایداری خود با موفقیت گذر خواهید کرد. ترس از مشکلی شما را بسیار مضطرب و آشفته می کند, اما شما بر این باورید ترس با موفقیت غلبع خواهید کرد.

🕯 #آبان : اگر در تصمیمی تردید و دودلی دارید, در انجام آن کمی تاخیر و درنگ نمایید و در زمانی مناسبتر در شرایطی آرامتر تصمیم خود را بگیرید.

🕯 #آذر : از موانع و مشکلاتی که احیانا از آنها هراسناک هستید با بردباری و پایداری خود با موفقیت گذر خواهید کرد. ترس از مشکلی شما را بسیار مضطرب و آشفته می کند. اما شما بر این ترس با موفقیت غلبه خواهید کرد.

🕯 ِى :شادی , زندگی, هیجان و احساسات فراوان و باشکوه برای شماست. بهترین کارت شمع برای هر نیت که دارید, صد در صد به تحقق نزدیک خواهد گشت.

🕯 #بهمن : شخصی برای شما قدم خیری برخواهد داشت که در زندگی فردب و اجتماعی شما بسیار موثر است و شما به آرامش لازم خواهید رسید و باید قدردان لطف و محبت او باشید.

🕯 #اسفند :خواسته و حاجتی از خداوند دارید که برآورده خواهد شد و شما به مراد و مقصود خود خواهید رسید. مطمئن باشید.

@falldoaaa
@falldoa2
https://t.me/joinchat/AAAAAEctlTx5HR6sVUAHaQ