💢 فال #شبانه پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت

•┄┅🌒 متولد فروردین ┅┄•
🔸سطح انرژی کلی شما: 51%
🔸 ستاره شما 158 درجه شمالی
🔸زمانه روی بد خود را به تو نشان می دهد. همه چیز را از تو پنهان کرده به فتنه ها توجه نداشته باش فعلا" سیر نزولی را طی می کنی و این برایت دردآور است.. امشب كمي مطالعه كن.

•┄┅🌒 متولد اردیبهشت ┅┄•
🔸سطح انرژی کلی شما: 65%
🔸 ستاره شما 64 درجه جنوبی
🔸آنقدر پیشرفت می کنی که نامت بر سر زبان ها می افتد. در علم و تحصیل بکوش که در این راه با تو قیاس نیست. اما هوشیار باش حسد ورزان زیر پایت را خالی نکنند. با خدا باش، نمازت را به موقع بخوان تا او هم کمکت کند.. پياده روي قبل از خواب.

•┄┅🌒 متولد خرداد ┅┄•
🔸سطح انرژي کلی شما: 81%
🔸 ستاره شما 103 درجه جنوبی
🔸برايتان مهمان ناخوانده مي آيد، در حدتوان خوب پذيرايي كنيد. مقداري از وقت خود را صرف خواندن كتاب كن.

•┄┅🌒 متولد تیر ┅┄•
🔸سطح انرژي کلی شما: 86%
🔸 ستاره شما 121 درجه شمالی
🔸وضعيت مالي شما به زودي بهتر خواهد شد. از نوشابه زياد مصرف نكن، جايگزين مفيد پيدا كن.

•┄┅🌒 متولد مرداد ┅┄•
🔸سطح انرژي کلی شما: 64%
🔸 ستاره شما 128 درجه جنوبی
🔸در برابر عشق خود با كنترل بر احساس خود رفتار كنيد. كمي پياده روي داشته باش.

•┄┅🌒 متولد شهریور ┅┄•
🔸سطح انرژي کلی شما: 47%
🔸 ستاره شما 27 درجه شمالی
🔸سفر هاي سودمندي بر سر راه شما است، استقبال كنيد. كمي بيشتر مطالعه كن.

•┄┅🌒 متولد مهر ┅┄•
🔸سطح انرژي کلی شما: 83%
🔸 ستاره شما 123 درجه شمالی
🔸خطر بزرگي از شما گذر كرد، حتماً صدقه بگذاريد. قبل از خواب مطالعه كن.

•┄┅🌒 متولد آبان ┅┄•
🔸سطح انرژي کلی شما: 64%
🔸 ستاره شما 97 درجه جنوبی
🔸در امور اقتصادي فردي موفق خواهيد بود. از نان سبوس دار بيشتر استفاده كن.

•┄┅🌒 متولد آذر ┅┄•
🔸سطح انرژي کلی شما: 60%
🔸 ستاره شما 165 درجه جنوبی
🔸با ورزش ميتوانيد كمي از دغدغه هاي زندگي راحت شويد. از تنقلات سالم بيشتر مصرف كن.

•┄┅🌒 متولد دی ┅┄•
🔸سطح انرژي کلی شما: 45%
🔸 ستاره شما 120 درجه شمالی
🔸به شدت دلتنگ يارت هستي ، به زودي به هم خواهيد رسيد. چاي يا قهوه ميل كنيد.

•┄┅🌒 متولد بهمن ┅┄•
🔸سطح انرژي کلی شما: 48%
🔸 ستاره شما 47 درجه جنوبی
🔸بخشي از سرمايه ات را در راه خير انفاق كن، سرمايه ات بركت پيدا ميكند. از خشكبار بيشتر مصرف كن.

•┄┅🌒 متولد اسفند ┅┄•
🔸سطح انرژي کلی شما: 41%
🔸 ستاره شما 78 درجه شمالی
🔸راهي طولاني در فال شما ديده ميشود، خير است. پياده روي قبل خواب داشته باش.

@falldoaaa
@falldoa2
https://t.me/joinchat/AAAAAEctlTx5HR6sVUAHaQ