الهی غم هاتون و مشکلاتتونو پشت سر بذارین و برین به سمت خوشبختی